Zalo

0945 926 332 (Phương)

SANG TRỌNG QUYẾN RŨ

Sum:37 LosecSumma Miracle Energy Ampoule - huyết thanh tái tạo collagen 30ml

Sum:37 LosecSumma Miracle Energy Ampoule - huyết thanh tái tạo collagen 30ml

GIÁ GỐC
1,500,000 VND
GIÁ BÁN
750,000 VND
MÃ SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG

Huyết thanh tái tạo collagen Sum:37 LosecSumma Miracle Energy Ampoule 30ml.

Hiệu quả tái tạo da: tăng cường hiệu quả tổng hợp collagen lên GẤP KHOẢNG 4.7 LẦN.

Hiệu quả thanh lọc da: ức chế biểu hiện yếu tố gây viêm TĂNG GẤP KHOẢNG 2 LẦN.

TĂNG CƯỜNG HÀNG RÀO BẢO VỆ DA LÊN GẤP 5 LẦN VÀ TĂNG ĐỘ ẨM DA LÊN GẤP 2 LẦN.

SẢN PHẨM DÙNG KẾT HỢP